Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song - Tagalog Christian Prayer SongSapagkat ang Diyos ay Pag-ibig

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song

Intro: G - Bm - Em - C - D

G Bm
Pag-ibig ang siyang pumukaw
Em C
Sa ating puso't kaluluwa
Bm Em
Ang siyang nagdulot ng ating buhay
C D
Ng gintong aral at pag-asa

G Bm
Pag-ibig ang siyang buklod natin
Em C
Di mapapawi kailan pa man
Bm Em
Sa puso't diwa tayo'y isa lamang
C - A7 D
Kahit na tayo'y magkahiwalay

CHORUS:
G B7
Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig
Em C
Magmahalan tayo't magtulungan
Bm Em
At kung tayo'y bigo ay huwag limutin
C D
Na may Diyos tayong nagmamahal

G Bm
Sikapin sa ating pagtungo
Em C
Ipamalita sa buong mundo
Bm Em
Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop sa
C - A7 D
Mga pusong uhaw sa pagsuyo
Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20