Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Privacy Policy

Thank you for visiting Mga Tagalog na Panalangin blog. This privacy policy tells you how we use personal information collected at this site. Please read this privacy policy before using the site or submitting any personal information. By using the site, you are accepting the practices described in this privacy policy. These practices may be changed, but any changes will be posted and changes will only apply to activities and information on a going forward, not retroactive basis. You are encouraged to review the privacy policy whenever you visit the site to make sure that you understand how any personal information you provide will be used.

We respect your privacy and we are committed in safeguarding your privacy while online at this site http://panalangindasaltagalog.blogspot.com/

The following discloses how we gather information for this blog.

RSS Feeds and Email Updates

If a user wishes to subscribe to our RSS Feeds or Email Updates (powered by Feedburner), we ask for contact information such as name and email address. Users may opt-out of these communications at any time. Your personal information will never be sold or given to a third party.

Log Files and Stats

Like most blogging platforms, we use log files, in this case, Statcounter. This stores information such as internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring, exit and visited pages, platform used, date/time stamp, track user’s movement in the whole, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses etc. are not linked to personally identifiable information.

Cookies

A cookie is a piece of data stored on the user’s computer tied to information about the user. This blog doesn't use cookies. However, some of my business partners use cookies on this site (for example - advertisers). We can't access or control these cookies once the advertisers have set them.

The following are information about Google and the DoubleClick DART cookie:

• Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on my site.
• Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to my users based on their visit to your sites and other sites on the Internet.
• Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

Links

This blog contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of these other sites. We suggest our users to be aware of this when they leave this blog and to read the privacy statements of each and every site that collects personally identifiable information. This privacy statement applies solely to information collected by this blog.

Advertisers

We use outside ad companies to display ads on this blog. These ads may contain cookies and are collected by the advertising companies and we do not have access to this information. We work with the following advertising company: Nuffnang. Please check the advertiser’s websites for respective privacy policies.

We use third-party advertising companies to serve ads when you visit my website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.

Note: the privacy practices set forth in this privacy policy are for this web site only. If you link to other web sites, please review the privacy policies posted at those sites.

We reserve the right to make changes to this policy. Any changes to this policy will be posted.

Thank you.

Mga Tagalog na Panalangin
Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20